Ixube.

images_e001

Ngithe angibenze bubengamagama agqamile ubuhlalu balexube,lezi.. izinkomba zendoda egiqa amahlule.
Inhliziyo usuyenze yabayindawo yokubhukuza kwey’vemvane.
Uma ufunda lencwadi,zikhohlwe zonke izigameko zosuku,
…cabanga ubuhle bezinkayezi zobusuku.
Ungaphathi lutho ezandleni , uma uphimisa lagama izwa izwi lami ezindlebeni.
Akubekhona ukumomotheka ubusweni,
Hogela iphunga lalezimbali engizicoshe emadwaleni ngasemfuleni.
Ndlovukazi yasemathandweni
,cabanga nje kuyimina nawe ekamelweni,
Ngaphansi ezingubeni,sifumbetheni ezandleni, uncikise ikhanda lakho lapha kumina esifubeni ,sengilufakile ucingo eminweni.
Ngikuhlebela ;sihleka izinto ezingatheni nje emoyeni …umomotheke kufacake izihlathi..
Kuthule
Sibukane emehlweni,ingabe yimina ngedwa osemanzi emadolweni? uyawuzwa yini logesi ohamba kumina emzimbeni?

Azikulingene inkomo enginazo esibayeni.

Kodwa usuyozwa ngabakhongi ekuseni.


Yimina osemathandweni.
Owakusasa Umyeni.